Соціально-педагогічна діяльність з профілактики комп’ютерної залежності підлітків в закладах загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Наукова робота присвячена актуальній проблемі підвищення ефективності соціально-педагогічної діяльності з профілактики комп’ютерної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити програму соціально-педагогічної діяльності з комп’ютерної залежності підлітків у закладах загальної середньої освіти. Теоретичне значення дослідження полягає у внеску в розвиток теорії та практики соціальної педагогіки, а також у запропонуванні заходів, що спрямовуються на профілактику комп’ютерної залежності серед підлітків. Розроблено нову програму соціально-педагогічної діяльності, яка враховує конкретні особливості та потреби підлітків у контексті комп’ютерної залежності. Практичне значення дослідження. Розроблена програма може бути використана в освітніх закладах для здійснення ефективної роботи з профілактики комп’ютерної залежності серед підлітків. Інформація, отримана в результаті дослідження, може бути корисною для педагогів, соціальних працівників та інших фахівців, які працюють з молоддю. У першому розділі кваліфікаційної роботи представлено аналіз теоретичних аспектів соціально-педагогічної діяльності з профілактики компʼютерної залежності підлітків. Встановлено, що комп'ютерна залежність представляє собою форму нехімічної залежності, коли людина проявляє патологічну пристрасть до проведення надмірного часу за комп'ютером, смартфоном, планшетом та іншими гаджетами. Основні аспекти соціальнопедагогічної діяльності з профілактики включають інформування, організацію освітніх ініціатив, створення безпечного онлайн середовища, розвиток навичок саморегуляції, співпрацю з сім'єю, моніторинг та психологічну підтримку. Запропонована програма соціально-педагогічної діяльності, яка має комплексний характер і базується на трьох ключових компонентах: формуванні позитивних цінностей та мотивації, розвитку навичок управління часом та самоконтролю, залученні учнів до проектів з профілактики комп'ютерної залежності. Програма забезпечується методичними матеріалами, які сприяють ефективній реалізації кожного її компонента. У другому розділі здійснена експериментальна перевірка програми соціально-педагогічної діяльності з профілактики компʼютерної залежності підлітків. Підсумковий етап дослідження показав позитивний ефект програми: зменшення часу, відведеного на комп'ютер, покращення загального психоемоційного стану підлітків та переорієнтацію на альтернативні форми розваг і відпочинку. The research is devoted to the topical issue of increasing the effectiveness of social and pedagogical activities to prevent computer addiction of adolescents in general secondary education institutions. The purpose of the study: theoretically substantiate and experimentally test the programme of social and pedagogical activities for the prevention of computer addiction of adolescents in general secondary education institutions.
Опис
Ключові слова
комп’ютерна залежність, підлітки, профілактика, соціально-педагогічна діяльність, заклад загальної середньої освіти, computer addiction, adolescents, prevention, social and pedagogical activity, general secondary education institution
Цитування
Пихова П. Б. Соціально-педагогічна діяльність з профілактики комп’ютерної залежності підлітків в закладах загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня бакалавр : спец. 231 Соціальна робота / П. Б. Пихова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. соц. роботи і соц. педагогіки. – Харків, 2024. – 61 с. : іл., табл. + дод.
Колекції