Free n-nilpotent dimonoids

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганский национальный университет им. Т. Шевченко
Анотація
We construct a free n-nilpotent dimonoid and describe its structure. We also characterize the least n-nilpotent congruence on a free dimonoid, construct a new class of dimonoids with zero and give examples of nilpotent dimonoids of nilpotency index 2. Побудуємо вільний н-нильпотентний дімоноід і опишемо його структуру. Ми також охарактеризуємо найменшу n-нильпотентною конгруенцію на вільному дімоноіде, будуємо новий клас дімоноідов з нуля і наводимо приклади нильпотентних дімоноідов нильпотентного індексу 2. Построим свободный н-нильпотентный димоноид и опишим его структуру. Мы также охарактеризуем наименьшую n-нильпотентную конгруэнцию на свободном димоноиде, строим новый класс димоноидов с нуля и приводим примеры нильпотентных димоноидов нильпотентного индекса 2.
Опис
Ключові слова
n-nilpotent dimonoid, free n-nilpotent dimonoid, 0- diband of subdimonoids, dimonoid, semigroup, н-нильпотентний дімоноід, вільний n-нільпотентний димоноїд, 0-діабанд субдімоноїдів, дімоноід, напівгрупа, н-нильпотентный димоноид, свободный н-нильпотентный димоноид, 0- дибанд субдимоноидов, димоноид, semigroup
Цитування
Zhuchok A. V. Free n-nilpotent dimonoids / A. V. Zhuchok // Algebra and Discrete Mathematics / Луганск. нац. ун-т им. Т. Шевченко. – Луганск : ЛНУ, 2013. – Vol. 16., № 2. – P. 299–310.