Х. Д. Алчевська про вимоги до вчителя

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто педагогічні погляди Христини Данилівни Алчевської, які досить актуальні для сучасних педагогів та учнів. Більшість вчителів зараз використовує їх та слідує ним, завдяки чому мають тісний контакт з дітьми, багато з яких не бояться казати власну думку, йдуть на заняття з задоволенням. І чим більше педагогів, будуть використовувати педагогічні погляди Христини Алчевської в своїй роботі, тим більше буде розумних дітей, які полюбляють вчитися та навіть, коли закінчать школу, будуть пам’ятати тих, хто їм дав багато знань, умінь та навичок. The article deals with the pedagogical views of Khrystyna Alchevska, which are quite relevant for modern teachers and students. Most teachers nowadays use them and follow them, thanks to which they have close contact with children, many of whom are not afraid to speak their minds, go to classes with pleasure. And the more teachers will use the pedagogical views of Khrystyna Alchevska in their work, the more intelligent children who love to learn and even when they graduate from school, they will remember those who gave them a lot of knowledge, skills and abilities.
Опис
Ключові слова
педагогічна спадщина, педагогічні ідеї, Х. Д. Алчевська, pedagogical heritage, pedagogical ideas, H. D. Alchevska
Цитування
Черняк К. Х. Д. Алчевська про вимоги до вчителя / К. Черняк, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 105–107.