Діагностика методом казкотерапії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавництво «Молодий вчений»
Анотація
У статті доведено, що казкотерапія є безпечним, цікавим та дієвим інструментом діагностики психологічних, емоційних, поведінкових та інших проблем дитини. Її необхідно та важливо здійснювати на початку корекційної роботи, ґрунтуючись на основних положеннях щодо роботи над казкою: аналіз, розповідання, переписування казок, постановка казок із допомогою ляльок, малювання за мотивами казки, програвання її епізодів, а також самостійне складання казки. Діагностика дозволить встановити причину проблеми, джерело виникнення та окреслити шляхи її усунення. В статье доказано, что сказкотерапия является безопасным, интересным и действенным инструментом диагностики психологических, эмоциональных, поведенческих и других проблем ребенка. Ее необходимо и важно осуществлять в начале коррекционной работы, основываясь на основных положениях работы над сказкой: анализ, рассказ, переписка сказок, постановка сказок с помощью кукол, рисование по мотивам сказки, проигрывание ее эпизодов, а также самостоятельное составление сказки. Диагностика позволит установить причину проблемы, источник возникновения и определить пути ее устранения. The article proves that storytelling therapy is a safe, interesting and effective tool for diagnosing a child's psychological, emotional, behavioral and other problems. Its It is necessary and important to carry out it at the beginning of correctional work, based on the basic provisions of work on a fairy tale: analysis, storytelling, correspondence of fairy tales, staging fairy tales with the help of dolls, drawing on motifs of a fairy tale, playing back its episodes, and also drawing up a fairy tale independently. Diagnostics will allow to establish the cause of the problem, the source of its occurrence and to define ways of its elimination.
Опис
Ключові слова
казка, казкотерапія, методи, діти, сказка, сказкотерапия, методы, дети, fairy tale, fairy tale therapy, methods, children
Цитування
Бойчук Ю. Д. Діагностика методом казкотерапії / Ю. Д. Бойчук, О. С. Казачінер // Теоретичні та практичні аспекти формування сучасних педагогічних технологій : матеріали наук-практ. конф., Київ, 12-13 лют. 2021 р. – Херсон : Вид-во Молодий вчений, 2021. – С. 25–29.