СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ОСНОВ РОБОТОТЕХНІКИ УЧНІВ БАЗОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчання основ робототехніки розпочинається з початкової школи, що дає змогу створювати гарне підґрунтя для реалізації власних проектів зі школярами базової та старшої шкіл. Висвітлено наявне технічне забезпечення для підтримки освітньої робототехніки, основні кроки побудови навчальної програми. Learning the basics of robotics begins in elementary school, which makes it possible to create a good foundation for the implementation of own projects with students of basic and senior schools. The available technical support for the support of educational robotics, the main steps of building a curriculum are highlighted.
Опис
Ключові слова
робототехніка, освітня робототехніка, технічне забезпечення, robotics, educational robotics, technical support
Цитування
Петрига А. С. Специфіка навчання основ робототехніки учнів базової школи / А. С. Петрига, Н. В. Олефіренко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 206–208.