СТИМУЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

dc.contributor.authorЧорна, А. А.
dc.date.accessioned2023-04-05T15:43:54Z
dc.date.available2023-04-05T15:43:54Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ роботі розкриваються основні підходи до формування мовленнєвого потенціалу дитини. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків і списку літератури. У першому розділі визначено теоретичні питання організації дослідницької діяльності як підґрунтя для опанування граматичного складу мовлення. Другий розділ присвячено опису практичної реалізації комплексу занять з розвитку мовлення дітей молодшого шкільного віку, що передбачали стимулювання мовної активності дітей у процесі дослідницької діяльності. У висновках доведено правильність висунутої гіпотези. The research reveals the main approaches to the formation of a child's speech potential. The work consists of an introduction, two chapters, conclusions and a list of references. The first chapter defines the theoretical issues of the organization of research activities as a basis for mastering the grammatical structure of speech. The second chapter is devoted to the description of the practical implementation of a set of classes on the development of speech of children of primary school age, which involved stimulating the linguistic activity of children in the process of research activities. The conclusions prove the correctness of the proposed hypothesis.
dc.identifier.citationЧорна А. А. Стимулювання мовленнєвої активності дітей молодшого дошкільного віку в процесі дослідницької діяльності : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / А. А. Чорна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 99 с. : табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/10746
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectдошкільники
dc.subjectстимулювання
dc.subjectмовленнєва активність
dc.subjectдослідницька діяльність
dc.subjectметоди
dc.subjectприйоми
dc.subjectспостереження
dc.subjectpreschoolers
dc.subjectstimulation
dc.subjectspeech activity
dc.subjectresearch activity
dc.subjectmethods
dc.subjecttechniques
dc.subjectobservation
dc.titleСТИМУЛЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
dc.title.alternativeSTIMULATION OF CHILDREN'S SPEECH ACTIVITY OF YOUNGER PRESCHOOL AGE IN THE PROCESS OF RESEARCH ACTIVITIES
dc.typeOther
Файли
Колекції