ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито ряд конкурентних переваг, які підвищують інвестиційну привабливість України. Окреслено шляхи удосконалення інвестиціонного клімату. The article reveals a number of competitive advantages that increase Ukraine's investment attractiveness. Ways to improve the investment climate are outlined.
Опис
Ключові слова
інвестиції, інвестиційний климат, економіка України, студентські роботи, investments, investment climate, economy of Ukraine, student works
Цитування
Ковалівська А. А. Інвестицаційний клімат України та його характеристики / А. А. Ковалівська // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 79–80.