Гуманістичне виховання молодших школярів в спадщині В. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В тезах розглянуто педагогічна спадщина В. Сухомлинського щодо гуманізації освітнього процесу. Проаналізовано впровадження досвіду роботи педагога в сучасну систему навчання і виховання. In theses, the pedagogical legacy of V. Sukhomlynskyi regarding the humanization of education is considered process The introduction of the teacher's work experience into the modern education and training system is analyzed.
Опис
Ключові слова
Сухомлинський В. О., гуманізація освітнього процесу, магістерські роботи, Sukhomlynskyi V., humanization of the educational process, master's work
Цитування
Мирошнікова Г. Гуманістичне виховання молодших школярів в спадщині В. Сухомлинського / Г. Мирошникова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти першого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 17 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 1. – С. 35.