Стратегічне планування розвитку організації підприємстві

dc.contributor.authorЗагайко, М. В.
dc.date.accessioned2024-03-14T09:59:06Z
dc.date.available2024-03-14T09:59:06Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ роботі обґрунтовано науково-теоретичні засади стратегічного планування, його суть, технологію, бар’єри, елементи стратегічного плану. У практичній частині роботи проаналізовано стан стратегічного планування розвитку освітньої організації, розроблено кваліметричну модель оцінки управлінських компетенцій керівника закладу освіти. Запропоновано стратегічний план розвитку та вказівки щодо його реалізації. The work substantiates the scientific and theoretical foundations of strategic planning, its essence, technology, barriers, and elements of a strategic plan. In the practical part of the work, the state of strategic planning of the development of the educational organization was analyzed, and a qualitative model was developed to assess the management competencies of the head of the educational institution. A strategic development plan and guidelines for its implementation are proposed.
dc.identifier.citationЗагайко М. В. Стратегічне планування розвитку організації підприємстві : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / М. В. Загайко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 55 с. : табл., схеми + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14372
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectстратегія
dc.subjectстратегічний план
dc.subjectрозвиток
dc.subjectосвітня організація
dc.subjectмісія
dc.subjectвізія
dc.subjectкваліметрична модель
dc.subjectуправлінські компетенції
dc.subjectstrategy
dc.subjectstrategic plan
dc.subjectdevelopment
dc.subjecteducational organization
dc.subjectmission
dc.subjectvision
dc.subjectqualitative model
dc.subjectmanagement competencies
dc.titleСтратегічне планування розвитку організації підприємстві
dc.title.alternativeStrategic Planning of Organisation Development
dc.typeOther
Файли
Колекції