Стратегічне планування розвитку організації підприємстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі обґрунтовано науково-теоретичні засади стратегічного планування, його суть, технологію, бар’єри, елементи стратегічного плану. У практичній частині роботи проаналізовано стан стратегічного планування розвитку освітньої організації, розроблено кваліметричну модель оцінки управлінських компетенцій керівника закладу освіти. Запропоновано стратегічний план розвитку та вказівки щодо його реалізації. The work substantiates the scientific and theoretical foundations of strategic planning, its essence, technology, barriers, and elements of a strategic plan. In the practical part of the work, the state of strategic planning of the development of the educational organization was analyzed, and a qualitative model was developed to assess the management competencies of the head of the educational institution. A strategic development plan and guidelines for its implementation are proposed.
Опис
Ключові слова
стратегія, стратегічний план, розвиток, освітня організація, місія, візія, кваліметрична модель, управлінські компетенції, strategy, strategic plan, development, educational organization, mission, vision, qualitative model, management competencies
Цитування
Загайко М. В. Стратегічне планування розвитку організації підприємстві : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / М. В. Загайко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2024. – 55 с. : табл., схеми + дод.
Колекції