ПОГЛЯДИ ВЧЕНИХ США НА ПОВЕДІНКОВО-ОСВІТНІ МЕТОДИ РОБОТИ З ДІТЬМИ З РОЗЛАДОМ СПЕКТРУ АУТИЗМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовано погляди вчених США другої половини ХХ століття на сутність поведінково-освітніх методів роботи з дітьми з розладом спектру аутизму, таких як прикладний аналіз поведінки (ABA), метод Міллера (ММ), терапія та навчання дітей з аутизмом та пов’язаними комунікативними порушеннями (TEACHH), DIR/Floortime та DLT. The article author has characterized the views of the USA researchers of the 20th century concerning the essence of the behavioral-educational methods of working with children with autism spectrum disorder. These methods are Applied Behavior Analysis (ABA), The Miller Method, Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children (TEACHH), DIR/Floortime and Daily Life Therapy (DLT).
Опис
Ключові слова
розлад спектру аутизму, поведінково-освітні методи, друга половина ХХ століття, США, autism spectrum disorder, educational-behavioral methods, the second half of the 20th century, the USA
Цитування
Пісоцька М. Е. Погляди вчених США на поведінково-освітні методи роботи з дітьми з розладом спектру аутизму / М. Е. Пісоцька, М. Д. Псарьова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 106–110.