Діагностична функція моніторингу якості роботи вищого навчального закладу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Діагностична функція моніторингу полягає у виявленні показників якості роботи ВНЗ щодо вимог кінцевого інтелектуального «продукту» і факторів, що впливають на їх динаміку.Диагностическая функция мониторинга заключается в выявлении показателей качества работы вузов относительно требований конечного интеллектуального «продукта» и факторов, влияющих на их динамику. The diagnostic function of monitoring is to identify indicators of the quality of work of universities in relation to the requirements of the final intellectual "product" and factors affecting their dynamics.
Опис
Ключові слова
діагностична функція моніторингу, якість роботи, вищий навчальний заклад, методи прогнозування, диагностическая функция мониторинга, качество работы, высшее учебное заведение, методы прогнозирования, diagnostic monitoring function, quality of work, higher education institution, forecasting methods
Цитування
Прокопенко А. І. Діагностична функція моніторингу якості роботи вищого навчального закладу / А. І. Прокопенко // Сучасна вища освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 15-16 верес. 2010 р. / [за ред. В. М.Гриньової]. – Харків, 2010. – С. 71–73.