Здобутки і труднощі сучасної шкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто здобутки і труднощі сучасної шкільної освіти. Педагогічні здобутки шкільної освіти величезні. Україна розвиває школу, намагається дати своїм дітям багато знань, навичок, але до кінцевої мети ще багато роботи. Освіта повинна бути повноцінною, її необхідно отримувати самостійно, бо вчитель лише пояснює матеріал. Система освіти сучасної України постійно змінюється, вдосконалюється, кожного року вносяться все нові впровадження. The article deals with the achievements and difficulties of modern school education. Pedagogical achievements of school education are huge. Ukraine is developing the school, trying to give its children a lot of knowledge and skills, but there is still a lot of work to do. Education should be full, it must be received independently, because the teacher only explains the material. The education system of modern Ukraine is constantly changing, it is being improved, every year more and more new introductions are made.
Опис
Ключові слова
система освіти, освітні технології, профільне навчання, академічна доброчесність, education system, educational technologies, specialized training, academic integrity
Цитування
Беліменко К. Здобутки і труднощі сучасної шкільної освіти / К. Беліменко, А. Боярська-Хоменко // Персоналії у науково-педагогічному дискурсі : матеріали наук.-практ. конф. здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.), третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, Харків, верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 13–16.