Політико-культурні засади політичної ідентичності українського суспільства

dc.contributor.authorБондарєв, А. В.
dc.date.accessioned2023-02-09T08:38:46Z
dc.date.available2023-02-09T08:38:46Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі досліджуються політико-культурні аспекти політичної ідентичності українського суспільства в контексті проблематики націогенезу. Здійснюється концептуальна демаркація між поняттями політичної та національної ідентичності у політико-культурному вимірі, виявляється специфіка проблематики політичної та національної ідентичностей українського суспільства в історико-політичному контексті, з’ясовуються політико – культурні тенденції формування політичної ідентичності в українському суспільстві. The paper examines the political and cultural aspects of the political identity of Ukrainian society in the context of the issue of nation-genesis. A conceptual demarcation between the concepts of political and national identity in the political and cultural dimension is carried out, the specificity of the problems of political and national identities of Ukrainian society in the historical and political context is revealed, the political and cultural trends of the formation of political identity in Ukrainian society are clarified.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБондарєв А. В. Політико-культурні засади політичної ідентичності українського суспільства : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 052 Політологія / А. В. Бондарєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. політології, соціології і культурології. – Харків, 2022. – 76 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9906
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectполітична ідентичністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональна ідентичністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціогенезuk_UA.UTF-8
dc.subjectетнічністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectpolitical identityuk_UA.UTF-8
dc.subjectnational identityuk_UA.UTF-8
dc.subjectnationuk_UA.UTF-8
dc.subjectnatogenesisuk_UA.UTF-8
dc.subjectethnicityuk_UA.UTF-8
dc.titleПолітико-культурні засади політичної ідентичності українського суспільстваuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePolitical and Cultural Foundations of the Political Identity of Ukrainian Societyuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції