HOLISTIC APPROACH TO TEACHING READING

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
In education reading is an essential part of gaining new knowledge through perception of the material, understanding it in a full scale. Reading is an activity of receiving. But how to facilitate this process with our students and cadets? With the help of holistic approach. A holistic approach to language sees it as a whole, which is not divisible in a meaningful way for teaching. This contrasts with an atomistic approach to language, which attempts to analyse language into parts, such as grammatical structures or functional exponents, which can later become the content of a syllabus. A holistic approach is focused on everything the learner needs to know to communicate effectively. У навчанні читання є невід’ємною частиною отримання нових знань через сприйняття матеріалу, його повне розуміння. Читання – це діяльність отримання. Але як сприяти цьому процесу нашим студентам і курсантам? За допомогою цілісного підходу. Холістичний підхід до мови розглядає її як єдине ціле. Це контрастує з атомістичним підходом до мови, який намагається проаналізувати мову на частини, такі як граматичні структури чи функціональні показники, які пізніше можуть стати змістом навчального плану. Цілісний підхід зосереджений на всьому, що учень повинен знати для ефективного спілкування.
Опис
Ключові слова
навчання читанню, курсанти, цілісний підхід, холістичний підхід, аспірантські роботи, teaching reading, cadets, holistic approach, postgraduate work
Цитування
Sinna L.Holistic approach to teaching reading / L. Sinna // Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві : матеріали Х Міжнар. наук. конф., Харків, 12 жовт. 2022 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України ; [редкол. : П. Ткач, Л. Дорошина, Н. Карпенко]. – Харків, 2022. – С. 56–57.