Роль матері у дошкільників

dc.contributor.authorБєліцька, К. В.
dc.date.accessioned2022-06-15T20:23:00Z
dc.date.available2022-06-15T20:23:00Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі висвітлено результати вивчення поглядів фахівців на образ матері та її роль у дошкільників. Визначено якості материнства, що є необхідними для створення надійної прихильності дитини до матері: теплота, м’якість, ніжність у відносинах,підбадьорювання, емоційна підтримка. В експериментальній частині використані методики: «Кінетичний малюнок сім'ї», «Колірний тест відносин», «Тест – опитувальник батьківського ставлення». Визначено, що між прийняттям образу матері і значущістю образу матері невелика кореляція, значущості вона не має. Тобто, значущу роль для дитини відіграє образ матері прийнятий чи відторгнутий, позитивний чи негативний. Запропоновано корекційно-розвивальну програму з метою формування прийняття образу матері. The work describes the results of studies covering professionals’ views on the image of mother and a mother’s role in preschool children. Qualities of motherhood necessary for the development of child's strong attachment to mother are defined, such as warmth, tenderness in relationship, cheering-up, emotional support. In the experimental part the following methodology was used: "Kinetic image of the family", "Color test of relationship", "Test-questionnaire of father’s attitude". It has been defined that there is little correlation between the image of mother and the importance of image of mother, it has little importance. It means that a significant role for the child is played by the image of the mother – accepted or rejected, positive or negative. A corrective-developmental program is proposed, aiming to form the image of mother.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationБєліцька К. В. Роль матері у дошкільників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. В. Бєліцька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 66 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7484
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectроль матеріuk_UA.UTF-8
dc.subjectобраз матеріuk_UA.UTF-8
dc.subjectдошкільникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвиди прихильності дитиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectкорекційно-розвивальна програмаuk_UA.UTF-8
dc.subjectrole of motheruk_UA.UTF-8
dc.subjectimage of motheruk_UA.UTF-8
dc.subjectpre-school childuk_UA.UTF-8
dc.subjecttypes of child affectionuk_UA.UTF-8
dc.subjectcorrective-developmental programuk_UA.UTF-8
dc.titleРоль матері у дошкільниківuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe role of mother for pre-school childrenuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції