ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ УЯВИ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті дослідженно значення ігрової діяльності для розвитку уяви у старших дошкільників. Слід зазначити, що уяву поділяють на два види: мимовільну і довільну. Під час ігрової діяльності дитина може розвинути довільну, а саме творчу уяву. В свою чергу, гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку. Зауважено, що на розвиток уяви у старших дошкільників значною мірою впливає процес ігрової діяльності, а з іншого боку ігрова компетентність дитини збагачує уяву дитини. The article examines the significance of game activity for the development of imagination in older preschoolers. It should be noted that imagination is divided into two types: involuntary and voluntary. During game activities, a child can develop free, namely, creative imagination. In turn, the game is the leading activity of preschool children. It is noted that the development of imagination in older preschoolers is largely influenced by the process of game activity, and on the other hand, the child's game competence enriches the child's imagination.
Опис
Ключові слова
ігрова діяльність, діти старшого дошкільного віку, розвиток уяви, магістерські роботи, game activity, children of older preschool age, development of imagination, master's work
Цитування
Партала С. П. Значення ігрової діяльності для розвитку уяви у старших дошкільників / С. П. Партала // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 60–61.