ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ МОДЕЛЬНИХ ВИДІВ ПТАХІВ-ДУПЛОГНІЗДНИКІВ НА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ

dc.contributor.authorЧаплигіна, А. Б.
dc.contributor.authorБондарець, Д. І.
dc.date.accessioned2021-05-28T11:19:22Z
dc.date.available2021-05-28T11:19:22Z
dc.date.issued2015
dc.description.abstractВстановлено щільність гніздування (далі ЩГ) птахів-дуплогніздників на досліджуваних територіях. Найбільша ЩГ відмічається для синиці великої, синиці блакитної та мухоловки сірої в умовах Національного природного парку «Гомільшанські ліси» (далі НПП «ГЛ»): 70,4±9,8, 28,4±2,4 та 42,0±2,4 пар/км² відповідно; для мухоловки білошийої, повзика та вільшанки. ЩГ в умовах ур. «Вакалівщина» становить 87,0±5,4, 50,0±6,5 та 85,0±2,7 пар/км² відповідно. З’ясовано домінуючі види в ієрархічній структурі угруповань: велика і блакитна синиці в НПП «ГЛ» (Іd становить 1,13 та 1,26) і у лісопарку (Іd=1,71 та 1,56 відповідно). Найбільш відвідуваним горизонтом за системою Бялловича є другий міжпологовий біогеогоризонт (далі БГГ) (16% від сумарного бюджету часу). Видом-домінантом за активністю в кленово-липових дібровах є мухоловка білошия (23,32% часу). Найширші просторові ніші притаманні синиці великій, синиці блакитній і повзику (Bs=0,78; 0,60; 0,76 відповідно). Диференціація просторових ніш у мухоловки сірої та синиці блакитної спостерігається у горизонтальній структурі біогеоценозу, а не у вертикальній. Найбільш активною у кленово- липових дібровах є друга розмірна вагова ланка зоофагів (10,1–20,0 г). Установлена плотность гнездования (ПГ) птиц-дуплогнездников на исследуемых территориях. Наибольшая ПГ отмечается для большой и голубой синиц, серой мухоловки в условиях НПП «Гомольшанские леса» (70,4±9,8, 28,4±2,4 и 42,0±2,4 пар/км² соответственно), для мухоловки-белошейки, поползня и зарянки – в условиях ур. Вакаловщина, которая составляет 87,0±5,4; 50,0±6,5 и 85,0±2,7 пар/км² соответственно. Доминирующими видами в иерархической структуре группировок являются большая и голубая синицы в НПП «Гомольшанские леса» (Іd составляет 1,13 и 1,26) и в лесопарке (Іd=1,71 и 1,56 соответственно). Наиболее посещаемым горизонтом по системе Бялловича является второй межпологовый БГГ (16% от суммарного бюджета времени). Видом-доминантом по активности в кленово-липовых дубравах является мухоловка-белошейка (23,32% времени). Самые широкие пространственные ниши присущи большой и голубой синицам, поползню (Bs=0,78; 0,60; 0,76 соответственно). Дифференциация пространственных ниш у мухоловки серой и лазоревки наблюдается в горизонтальной структуре биогеоценоза, а не в вертикальной. Найдено, что наиболее активными в кленово-липовых дубравах являются представители зоофагов второй размерно-весовой ячейки (10,1–20,0 г). It was shown that the highest nesting density noted for great and blue tits, gray flycatchers under NNP «Homilshanski Forests» (70,4±9,8; 28,4±2,4 and 42,0±2,4 pairs/ km², respectively), for collared flycatcher, nuthatch and robins – under natural boundary Vakalovschina, which is 87,0±5,4; 50,0±6,5 and 85,0±2,7 pairs/km², respectively. The dominant species are great and blue tits in the NNP «Homilshanski forests» (Іd 1.13 and 1.26), and in the Forest Park (Іd=1.71 and 1.56, respectively). The most visited horizon in the system Byallovicha is the second threshold BGG (16% of the total time budget). The dominant species by activity in maple and linden oak forests is collared flycatcher (23,32% of the time). The subdominant species are robin (20,89%) and blue tit (19,97%). The most extensive spatial niches are great and blue tits, nuthatches (Bs=0,78; 0,60; 0,76 respectively). The differentiation of spatial niches of gray flycatcher and blue tits was observed in the horimaple-linden oak forests are the representatives zoophages of the second size and weight ofthe cell (10,1–20,0 g).uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationЧаплигіна А. Б. Просторовий розподіл і чисельність модельних видів птахів-дуплогніздників на трансформованих територіях північно-східної України / А. Б.Чаплигіна, Д.І.Бондарець // Вісник Львівського університету. Сер.: біологічна. 2015. – Вип. 70. – С. 196–205.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn0206-5657
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5181
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherЛьвівський державний університет імені Івана Франкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпросторовий розподілuk_UA.UTF-8
dc.subjectчисельністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectщільність гніздуванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectптахи-дуплогніздникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрансформовані територіїuk_UA.UTF-8
dc.subjectпространственное распределениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectчисленностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectплотность гнездованияuk_UA.UTF-8
dc.subjectптицы-дуплогнездникиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтрансформированные территорииuk_UA.UTF-8
dc.subjectspatial distributionuk_UA.UTF-8
dc.subjectabundanceuk_UA.UTF-8
dc.subjectnesting densityuk_UA.UTF-8
dc.subjecthollow-nesting birdsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttransformed territoryuk_UA.UTF-8
dc.titleПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ МОДЕЛЬНИХ ВИДІВ ПТАХІВ-ДУПЛОГНІЗДНИКІВ НА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ МОДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПТИЦ-ДУПЛОГНЕЗДНИКОВ НА ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSPATIAL DISTRIBUTION AND ABUNDANCE OF MODEL SPECIES HOLLOW-NESTING BIRDS ON THE TRANSFORMED TERRITORIES IN THE NORTH-EASTERN UKRAINEuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 2 з 2
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ І ЧИСЕЛЬНІСТЬ МОДЕЛЬНИХ ВИДІВ ПТАХІВ-ДУПЛОГНІЗДНИКІВ НА ТРАНСФОРМОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПІВНІЧНО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ
Розмір:
564.62 KB
Формат:
Unknown data format
Опис:
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Чаплигіна А. Б., Бондарець Д. І. Просторовий розподіл.pdf
Розмір:
390.12 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: