Діяльність лабораторії експерементальної дидактики при ХДПІ імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах на основі вивчення історико-педагогічної літератури й архівних матеріалів висвітлено процес організації науково-дослідної лабораторії експериментальної дидактики на базі кафедри педагогіки і психології Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди. В тезисах на основе изучения историко-педагогической литературы и архивных материалов освещен процесс организации научно-исследовательской лаборатории экспериментальной дидактики на базе кафедры педагогики и психологии Харьковского государственного педагогического института имени Г. С. Сковороды. The process of organization of the research Laboratory of Experimental Didactics (LED) at the Department of Pedagogy and Psychology of H. S. Skovoroda Kharkiv State Pedagogical Institute has been revealed on the basis of study of historical and pedagogic literature and archival materials. The general characteristic of the laboratory work has been given. The themes of its research work have been presented. The peculiarities of interaction between the laboratory and secondary schools of Kharkiv have been shown. The influence of LED activities on the process of future teachers’ training has been characterized.
Опис
Ключові слова
педагогіка, кафедра, лабораторія, дидактика, школа, педагогика, кафедра, лаборатория, дидактика, школа, pedagogy, department, laboratory, didactics, school
Цитування
Башкір О. І. Діяльність лабораторії експерементальної дидактики при ХДПІ імені Г. С. Сковороди / О. І. Башкір // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 44–47.