Взаємодія логопеда з батьками дітей при розв’язанні завдань профілактики і корекції в дітей труднощів формування та порушень писемного мовлення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Анотація
Стаття присвячена проблемі організації та проведення роботи з батьками дітей, які мають порушення мовлення та труднощі в засвоєнні освітньої програми. У статті висвітлено роль біологічних та соціальних чинників у виникненні труднощів формування та порушень писемного мовлення. Статья посвящена проблеме организации и проведения работы с родителями детей, имеющих нарушение речи и трудности в усвоении образовательной программы. В статье отражена роль биологических и социальных факторов в возникновении трудностей формирования и нарушений письменной речи. The article is devoted to the problem of organizing and conducting work with parents of children with speech disorders and difficulties in mastering the educational program. The article reflects the role of biological and social factors in the occurrence of difficulties in the formation and violations of written speech.
Опис
Ключові слова
труднощі формування та порушення писемного мовлення, консультативна робота логопеда з батьками дітей із порушеннями мовлення, трудности формирования и нарушения письменной речи, консультативная работа логопеда с родителями детей с нарушениями речи, difficulties forming and disorders of written speech, advisory work of speech therapist with parents of children with speech disorders
Цитування
Голуб Н. М. Взаємодія логопеда з батьками дітей при розв’язанні завдань профілактики і корекції в дітей труднощів формування та порушень писемного мовлення / Н. М. Голуб // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [за ред. О. Гаврилова, В. Синьова]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2021. – Вип. 17. – С. 95–106.