СПЕЦИФІКА ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Електронне навчання розглядають як різновид дис- танційного навчання, яке будується на використанні потужних висо- котехнологічних пристроїв (смартфони, планшети), новітніх мультимедійних технологій, мережних сервісів. Показано специфіку впровадження в освітній процес електронного навчання в умовах карантинних обмежень. E-learning is considered as a kind of distance learning, which is based on the use of powerful high-tech devices (smart phones, tablets), the latest multimedia technologies, and network services. Under the conditions of quarantine restrictions, the specifics of the introduction of e-learning in the educational process are shown.
Опис
Ключові слова
електронне навчання, технологія, e-learning, technology
Цитування
Андрієвська В. М. Специфіка впровадження в освітній процес технології електронного навчання / В. М. Андрієвська, Д. В. Даниленко // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 171–173.