ОСОБИСТИЙ ВЕБСАЙТ – ВІЗИТНА КАРТКА ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Професійні компетентності, почуття стилю, знання графічного дизайну – все це та багато іншого доречно представити вчителю інформатики на особистому сайті. Запропоновано рекомендації до представлення та наповнення змісту сайту та його зовнішнього вигляду. Professional competence, a sense of style, knowledge of graphic design - all those and much more should be presented to teacher of informatics on a personal website. Recommendations for the presentation and content of the site and it’s appearance are offered.
Опис
Ключові слова
графічний дизайн, вебсайт, візитка картка, graphic design, website, business card
Цитування
Колгатіна Л. С. Особистий вебсайт – візитна картка вчителя / Л. С. Колгатіна, В. С. Городов // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 253–255.