Референційні моделі омовлення страшного в творах С. Кінга

dc.contributor.authorСитнікова, В. А.
dc.date.accessioned2022-06-10T19:47:59Z
dc.date.available2022-06-10T19:47:59Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractThe paper considers the notion of reference and nomination in imaginary worlds of horror texts on the material of Stephen King’s novel “Cell”. Referential models of naming subjects of fear are realized via non-dispositional predicates and attributes that depict different types of absurd. The topicality of the research lies in the need of understanding the techniques of nomination of subjects of fear in imaginary fiction worlds due to the constant appearance of new objects and in the lack of research of King's works in linguistics. The object of the research is nondispositional predicates in horror texts. The main methods of the research are the method of reduction, semantic analysis and the immediate constituent analysis. The results of the research provide the identification of the techniques of nomination of subjects of fear in horror texts; classification of non-dispositional predicates according to the types of absurd. У роботі розглянуто поняття референції та номінації у вигаданих світах художніх текстів жахів на матеріалі тексту роману Стівена Кінга “Зона покриття”. Референційні моделі омовлення страшного у текстах жахів формуються за допомогою недиспозиційних предикатів та атрибутів, що демонструють різні типи художнього абсурду. Актуальність дослідження полягає у необхідності розуміння способів номінації суб’єктів страху у вигаданих світах через постійну появу нових об’єктів у «реальному світі», а також недостатність вивчення творів Кінга з точки зору лінгвістики. Предметом дослідження є недиспозиційні предикати у текстах жахів. Особливими методами дослідження виступають метод редукції, семантичного аналізу та метод компонентного аналізу. Результатами роботи є визначення способів номінації суб’єктів страху у текстах жахів; класифікація недиспозиційних предикатів за типами абсурду.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСитнікова В. А. Референційні моделі омовлення страшного в творах С. Кінга : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035 Філологія / В. А. Ситнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. фонетики і граматики. – Харків, 2022. – 70 с. + дод.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7426
dc.language.isoenuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheory of referenceuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheory of nominationuk_UA.UTF-8
dc.subjectimaginary worldsuk_UA.UTF-8
dc.subjecthorror textsuk_UA.UTF-8
dc.subjectabsurduk_UA.UTF-8
dc.subjectweird textsuk_UA.UTF-8
dc.subjectnon-dispositional predicatesuk_UA.UTF-8
dc.subjectzombie horroruk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорія референціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорія номінаціїuk_UA.UTF-8
dc.subjectвигадані світіuk_UA.UTF-8
dc.subjectтексти жахівuk_UA.UTF-8
dc.subjectабсурдuk_UA.UTF-8
dc.subjectодивнені текстиuk_UA.UTF-8
dc.subjectнедиспозиційні предикатиuk_UA.UTF-8
dc.subjectзомбі хорроuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеория референцииuk_UA.UTF-8
dc.titleРеференційні моделі омовлення страшного в творах С. Кінгаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeReferential Models of Naming Subjects of Fear in Stephen King’s Worksuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції