Референційні моделі омовлення страшного в творах С. Кінга

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The paper considers the notion of reference and nomination in imaginary worlds of horror texts on the material of Stephen King’s novel “Cell”. Referential models of naming subjects of fear are realized via non-dispositional predicates and attributes that depict different types of absurd. The topicality of the research lies in the need of understanding the techniques of nomination of subjects of fear in imaginary fiction worlds due to the constant appearance of new objects and in the lack of research of King's works in linguistics. The object of the research is nondispositional predicates in horror texts. The main methods of the research are the method of reduction, semantic analysis and the immediate constituent analysis. The results of the research provide the identification of the techniques of nomination of subjects of fear in horror texts; classification of non-dispositional predicates according to the types of absurd. У роботі розглянуто поняття референції та номінації у вигаданих світах художніх текстів жахів на матеріалі тексту роману Стівена Кінга “Зона покриття”. Референційні моделі омовлення страшного у текстах жахів формуються за допомогою недиспозиційних предикатів та атрибутів, що демонструють різні типи художнього абсурду. Актуальність дослідження полягає у необхідності розуміння способів номінації суб’єктів страху у вигаданих світах через постійну появу нових об’єктів у «реальному світі», а також недостатність вивчення творів Кінга з точки зору лінгвістики. Предметом дослідження є недиспозиційні предикати у текстах жахів. Особливими методами дослідження виступають метод редукції, семантичного аналізу та метод компонентного аналізу. Результатами роботи є визначення способів номінації суб’єктів страху у текстах жахів; класифікація недиспозиційних предикатів за типами абсурду.
Опис
Ключові слова
theory of reference, theory of nomination, imaginary worlds, horror texts, absurd, weird texts, non-dispositional predicates, zombie horror, теорія референції, теорія номінації, вигадані світі, тексти жахів, абсурд, одивнені тексти, недиспозиційні предикати, зомбі хорро, теория референции
Цитування
Ситнікова В. А. Референційні моделі омовлення страшного в творах С. Кінга : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035 Філологія / В. А. Ситнікова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. фонетики і граматики. – Харків, 2022. – 70 с. + дод.
Колекції