ПДО "Moodle": використання у змішаному навчанні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ПДО Moodle, що має наступні функціональні можливості, які є запорукою її ефективного використання: відсутність обмежень часу доступу, персоніфікований доступ, завантаження та скачування навчально-методичних матеріалів, розподіл, збирання та перевірка завданнь, тестування, організація різних форм синхронної та асинхронної взаємодії, роботи та спілкування, ведення електронних журналів тощо. The article considers the Moodle RFP, which has the following functionalities, which are the key to its effective use: no restrictions on access time, personalized access, uploading and downloading educational and methodological materials, distribution, collection and verification of tasks, testing, organization of organization of various forms of synchronous and asynchronous interaction, work and communication, keeping electronic journals, etc.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, Moodle, blended learning
Цитування
Молчанова Д. ПДО "Moodle": використання у змішаному навчанні / Д. Молчанова, Н. Пономарьова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 143–144.