Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-20
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірці представлені матеріали науково-практичної конференції, що висвітлюють сучасний стан та перспективи розвитку природничої науки і освіти та присвячені актуальним проблемам сучасної біології та педагогіки. Розглянуто питання щодо історії та сьогодення природничого факультету, наукових досягнень та перспектив розвитку факультету. Для біологів та екологів широкого профілю, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. В сборнике представлены материалы научно-практической конференции, освещающие современное состояние и перспективы развития естественной науки и образования и посвящены актуальным проблемам современной биологии и педагогики. Рассмотрены вопросы истории и современности естественного факультета, научных достижений и перспектив развития факультета. Для биологов и экологов широкого профиля, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений. The collection contains materials of a scientific and practical conference, highlighting the current state and prospects of development of natural science and education and is devoted to pressing problems of modern biology and pedagogy. The questions of history and modernity of the natural faculty, scientific achievements and prospects of the faculty development are considered. For biologists and ecologists of a wide profile, teachers, graduate students and students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
природничі науки, освіта в Україні, сучасна біологія, сучасна педагогіка, сучасна екологія, естественные науки, образование в Украине, современная биология, современная педагогика, современная экология, natural Sciences, education in Ukraine, modern biology, modern pedagogy, modern ecology
Цитування
Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-22 верес. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. Ю. Маркіної, А. Б. Чаплигіної, Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – 213 с.