АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДЕФІЦИТУ УВАГИ ТА ГІПЕРАКТИВНІСТЮ ДО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано проблему виявлення у дітей дошкільного віку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, в зв’язку з цим постає необхідність вивчення питання їх адаптації до навчання в початковій школі та допомоги в цьому. В статье проанализирована проблема выявления у детей дошкольного возраста синдрома дефицита внимания и гиперактивности, в связи с этим возникает необходимость изучения вопроса их адаптации к обучению в начальной школе и помощи в этом. The article analyzes the problem of detecting attention deficit hyperactivity disorder in preschool children, in this regard there is a need to study the issue of their adaptation to learning in primary school and help in this.
Опис
Ключові слова
дефіцит уваги, гіперактивність, підготовка до школи, адаптація, магістерські роботи, дефицит внимания, гиперактивность, подготовка к школе, адаптация, магистерские работы, attention deficit, hyperactivity, preparation for school, adaptation, master's work
Цитування
Давіденко М. В. Адаптация дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю до навчання у початковій школі / М. В. Давіденко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 94–99.