ОСВІТА ЯК ДИВО І РОЗЧАКЛОВАНА РЕАЛЬНІСТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті обґрунтовується необхідність розрізнення опцій бажаного, можливого і реального у визначенні перспектив розвитку освіти, передусім це торкається духовно-інтелектуального виховання і навчання у постіндустріальному суспільстві. Аналізується європейський досвід діагностики культурних патологій і деформацій, що супроводжують цифровізацію освітніх практик. The article proposes an explanation of the essential distinction between wishful, possible and real options assigning the perspectives for the development of the education, what is especially important for spiritual and intellectual learning in the conditions of the postindustrial society. The European experience of the diagnostic of the cultural pathologies and deformations is analyzed as some side effect of the digitalization.
Опис
Ключові слова
освіта, цифровізація, навчання, виховання, культурні патології, education, digitalization, learning, forming, cultural pathologies
Цитування
Култаєва М. Д. Освіта як диво і розчаклована реальність / М. Д. Култаєва // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 20–23.