Китайська каліграфія як засіб самовираження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто каліграфію, буквально "прекрасне письмо", вона цінується як вид мистецтва у багатьох різних культурах світу, але значення каліграфії для китайської культурі не має собі рівних. У Китаї з самого раннього періоду каліграфія вважалася не просто формою декоративного мистецтва; скоріше, його розглядали як найвищу форму візуального мистецтва, цінували більше, ніж живопис і скульптуру, і порівнювали з поезією, як засіб самовираження та виховання. В статье рассмотрена каллиграфия, буквально "прекрасное письмо", она ценится как вид искусства во многих различных культурах мира, но значение каллиграфии для китайской культуры не имеет себе равных. В Китае с самого раннего периода каллиграфия считалась не просто формой декоративного искусства; скорее, его рассматривали как высшую форму визуального искусства, ценили больше, чем живопись и скульптуру, и сравнивали с поэзией, как средство самовыражения и воспитания. This article examines calligraphy, literally "beautiful writing", it is valued as an art form in many different cultures around the world, but the importance of calligraphy to Chinese culture is unparalleled. From the earliest period in China, calligraphy was not just considered a decorative art form; rather, it was seen as the highest form of visual art, valued more than painting and sculpture, and compared to poetry as a means of self-expression and educati
Опис
Ключові слова
каліграфія, прекрасне письмо, самовираження, каллиграфия, прекрасное письмо, самовыражение, calligraphy, excellent letter, self-expression
Цитування
Жукова К. Є. Китайська каліграфія як засіб самовираження / К. Є. Жукова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 107–109.