ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ БРИТАНСЬКОГО КОНСЕРВАТИВНОГО УРЯДУ Е. ХІТА (1970–1974 рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006-09-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, вид-во "Альма-матер"
Анотація
У праці досліджено європейський вектор зовнішньої політики британського консервативного уряду Едварда Хіта (1970‒1974 рр.). Проаналізовані причини вступу Сполученого Королівства до Європейського Економічного Співтовариства, особливості ставлення Консервативної та Лейбористської партій до «європейської проблеми», формування інтеграційної політики «острівної держави» в досліджуваний період.В работе исследован европейский вектор внешней политики британского консервативного правительства Эдварда Хита (1970‒1974 гг.). Проанализированы причины вступления Соединенного Королевства в Европейское Экономическое Сообщество, особенности отношения Консервативной и Лейбористской партий к «европейской проблеме», формирование интеграционной политики «островного государства» в исследуемый период.European vector in the foreign policy of the British Conservative government under the leadership of Edward Heath (1970‒1974) has been researched in the work. Preconditions of joining the European Economic Community by the United Kingdom, peculiarities of the Conservative and Labour parties attitudes to the «European problem», formation of the «island state» integration policy in the researched period have been analyzed.
Опис
Ключові слова
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Консервативна та Лейбористська партії, британський консервативний уряд, Європейське Економічне Співтовариство, «європейська проблема», інтеграційна політика, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Консервативная и Лейбористская партии, британское консервативное правительство, Европейское Экономическое Сообщество, «европейская проблема», интеграционная политика», the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Conservative and Labour parties, British Conservative government, European Economic Community, «European problem», integration policy
Цитування
Ямпольська Л. М. Європейський вектор зовнішньої політики британського консервативного уряду Е. Хіта (1970–1974 рр.) / Л. М. Ямпольська // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Сер. : Історичні науки / Луган. нац. пед. ун-т імені Т. Шевченка ; редкол. : В. С. Курило (голов. ред.) та ін. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – Вип. 17 (112). – С. 155–163.