Соціально-психологічні чинники плинності кадрів в організації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема соціально-психологічних чинників плинності кадрів в організації. Дослідження плинності кадрів є своєрідним барометром, який дозволяє керівникам оперативно реагувати на ті або інші зміни ситуації в організації. В статье освещается тема социально-психологических факторов текучести кадров в организации. Исследования текучести кадров является своеобразным барометром, который позволяет руководителям оперативно реагировать на те или иные изменения ситуации в организации.The article highlights the topic of socio-psychological factors of staff turnover in an organization. Studies of staff turnover is a kind of barometer, which allows managers to respond quickly to any changes in the situation of the organization.
Опис
Ключові слова
соціально-психологічні чинники, плинність кадрів, організації, трудові переміщення, социально-психологические факторы, текучесть кадров, организации, трудовые перемещения, socio-psychological factors, staff turnover, organization, workplace movements
Цитування
Поденко А. В. Соціально-психологічні чинники плинності кадрів в організації / А. В. Поденко // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 185–189.