ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 4-7 РОКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди; Соціально-гуманітарна науково-творча майстерня «Новий курс»
Анотація
Монографія присвячена проблемі підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти: висвітлено теоретичні та методичні аспекти підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4-7 років; розкрито актуальні напрями творчого розвитку особистості дошкільника; представлено теоретично обґрунтовану та розроблену систему підготовки вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4-7 років в умовах навчання. Монография посвящена проблеме подготовки специалистов в области дошкольного образования: освещены теоретические и методические аспекты подготовки воспитателей учреждений дошкольного образования к развитию музыкальных способностей детей 4-7 лет раскрыты актуальные направления творческого развития личности дошкольника; представлены теоретически обоснованная и разработанная систему подготовки воспитателей учреждений дошкольного образования к развитию музыкальных способностей детей 4-7 лет в условиях обучения. The monograph is devoted to the problem of training specialists in the field of preschool education: theoretical and methodological aspects of training educators of preschool education institutions for the development of musical abilities of children 4-7 years; the actual directions of creative development of the personality of the preschooler are revealed; the theoretically substantiated and developed system of preparation of educators of preschool institutions for development of musical abilities of children of 4-7 years in the conditions of training is presented.
Опис
Ключові слова
вихователь дитячого дошкільного закладу, дошкільна освіта, діти дошкільного віку, музичні здібності, творчий розвиток, воспитатель детского дошкольного учреждения, дошкольное образование, дети дошкольного возраста, музыкальные способности, творческое развитие, kindergarten teacher, pre-school education, preschool children, musical abilities, creative development
Цитування
Мкртічян О. А. Підготовка вихователів закладів дошкільної освіти до розвитку музичних здібностей дітей 4-7 років: теоретичний та методичний аспекти : монографія / О. А. Мкртічян ; Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2020. – 402 с.