ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-02-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Представлено сутність поняття «аксіологічна компететність». Розкрито поняття «дидактичні умови», висвітлено дидактичні умови формування аксіологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку, основною функцією яких є оптимальне забезпечення організаційнопедагогічного супроводу освітнього процесу в початковій школі. The essence of the concept of «axiological competence» is presented. The concept of «didactic conditions» is revealed, didactic conditions for the formation of axiological competence of primary school pupils the main function of which is optimal provision of organizational and pedagogical support of the educational process in primary school.
Опис
Ключові слова
аксіологічна компететність, умови, дидактичні умови, axiological competence, conditions, didactic conditions
Цитування
Рудічєва Н. Дидактичні умови формування аксіологічної компетентності учнів молодшого шкільного віку / Н. Рудічєва // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–24 лют. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. К. Юр’євої]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 408–411.