ЗАКОХАНІ В АНАТОМІЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; ФОП Петров В. В.
Анотація
Ця збірка присвячена ювілею талановитих українських анатомів, вчених і педагогів, видатних продовжувачів наукових традицій Харківської анатомічної школи, які зіграли важливу роль у розвитку вітчизняної анатомії, авторам «Атласу анатомії людини», що багаторазово перевидавався - батькові і синові Синельниковим. Доктору медичних наук, професору Харківського медичного університету Рафаїлу Давидовичу Синельникову 25 серпня 2021 року минає 125 років, і Якову Рафаїловичу Синельникову, доктору медичних наук, професору Харківського державного педагогічного університету 4 травня 2021 року - 100 років, а також їх колезі художнику атласу анатомії Анатолію Олександровичу Алексєєву. Этот сборник посвящен юбилею талантливых украинских анатомов, ученых и педагогов, выдающихся продолжателей научных традиций Харьковской анатомической школы, которые сыграли важную роль в развитии отечественной анатомии, авторам «Атласа анатомии человека», многократно переиздавался - отцу и сыну Синельниковым. Доктору медицинских наук, профессору Харьковского медицинского университета Рафаилу Давидовичу Синельникову 25 августа 2021 проходит 125 лет, и Якову Рафаилович Синельникову, доктору медицинских наук, профессору Харьковского государственного педагогического университета 4 мая 2021 - 100 лет, а также их коллеге художнику атласа анатомии Анатолию Александровичу Алексееву. This collection is dedicated to the anniversary of talented Ukrainian anatomists, scientists and teachers, outstanding successors of scientific traditions Kharkiv Anatomical School, which played an important role in development domestic anatomy, the authors of the "Atlas of Human Anatomy" that reprinted many times - to father and son Sinelnikov. Doctor of Medical Sciences, Professor of Kharkiv Medical University Raphael Davidovich Sinelnikov August 25, 2021 125 years have passed, and Yakov Rafailovich Synelnikov, doctor of Medical Sciences, Professor of Kharkiv State Pedagogical University on May 4, 2021 - 100 years, as well as their colleagues to the artist of the atlas of anatomy Anatoly Alexandrovich Alekseev.
Опис
Ключові слова
анатомія, Атлас анатомії людини, Синельников Р. Д,, Синельников Я. Р., Алексєєв А. О., Харківська анатомічна школа, анатомия, Атлас анатомии человека, Алексеев А. А., Харьковская анатомическая школа, аnatomy, Atlas of Human Anatomy, Sinelnikov R., Sinelnikov J., Alekseev A., Kharkiv Anatomical School
Цитування
Закохані в анатомію / Н. Ф. Теремецька, І. А. Іонов, Т. Ю. та ін. ; Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди – Харків : ФОП Петров В. В., 2021. – 108 с.