Світ повсякденності студентства радянської України в художній літературі і публіцистиці 1920‐х – початку 1930‐х років

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, оформлення
Анотація
У статті автор виділяє характерні для 1920-х рр. образи студентів, відображені публіцистами та українськими письменниками у художніх творах. На конкретних прикладах доводиться, що ці образи сприяли формуванню у читачів визначеного погляду на студентську молодь того часу, форми її поведінки та стратегії отримання освіти у специфічних соціально- політичних умовах. In the article the author singles out types of students characteristic of 1920s represented by Ukrainian writers and journalists in their works. Using real examples it is proved there types promoted forming a certain view of that time, their types of behavior and the strategy of getting higher education under special social and political conditions.
Опис
Ключові слова
студенти, публіцистика, художня література, образ, students, sociopolitical journalism, fiction, type
Цитування
Рябченко О. Л. Світ повсякденності студентства радянської України в художній літературі і публіцистиці 1920‐х – початку 1930‐х років / О. Л. Рябченко // Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Сер.: Історія. – 2011. – № 982, вип. 44. – С. 149–160.