ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ им. Г. С. Сковороды
Анотація
В статье отражена деятельность современной коррекционной педагогики, которая выделяет детей с особыми аномалиями развития: глухие, слабослышащие, дети с недостатками зрения, с тяжелыми дефектами речи и тяжелыми формами заикания, умственно отсталые дети, с задержкой психического развития, с нарушениями опорно –двигательного аппарата. Приведено несколько форм дошкольного воспитания и обучения детей с нарушениями психофизического развития – в семье и в специальных учреждениях, куда входят и медицинские учреждения: психоневрологические диспансеры, стационары клиник, социальные службы, общественные организации. Рассматривается проблема отбора детей в специальные учебные заведения на основе последних достижений медицины, психологии, дефектологии, который осуществляется специальной медико–педагогической комиссией. Все профессиональные усилия делают педагогический процесс многоплановым. Осуществляя специальное обучение по определенному нарушению развития у конкретно взятого ребенка, говорится в статье, важно исходить из значимости комплексного подхода к воспитанию. что позволяет сделать жизнь каждого ребенка с нарушениями психофизического развития более полезной, комфортной, эмоционально окрашенной. У статті відображена діяльність сучасної коректувальної педагогіки, яка виділяє дітей з особливими аномаліями розвитку: глухі, слабочуючі, діти з недоліками зору, з важкими дефектами мови і важкими формами заїкання, розумово відсталі діти, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно –рухового апарату. Приведено декілька форм дошкільного виховання і навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку – в сім'ї і в спеціальних установах, куди входять і медичні установи: психоневрологічні диспансери, стаціонари клінік, соціальні служби, громадські організації. Розглядається проблема відбору дітей в спеціальні учбові заклади на основі останніх досягнень медицини, психології, дефектології, який здійснюється спеціальною медико-педагогічною комісією. Всі професійні зусилля роблять педагогічний процес багатоплановим. Здійснюючи спеціальне навчання за певним порушенням розвитку у конкретно взятої дитини, йдеться в статті, важливо виходити із значущості комплексного підходу до виховання. що дозволяє зробити життя кожної дитини з порушеннями психофізичного розвитку кориснішою, комфортнішою, емоційно забарвленою.
Опис
Ключові слова
воспитание детей, коррекционная педагогика, аномальные дети, виховання дітей, корекційна педагогіка, аномальні діти, education of children, correctional pedagogics, anomalous children
Цитування
Козачек Н. А. Особенности воспитания детей с нарушениями психофизического развития / Н. А. Козачек // Педагогика здоровья : сб. науч. раб. VІ Всеукр. науч.-практ. конф. / ХНПУ им. Г. С. Сковороды ; под общ. ред. акад. И. Ф. Прокопенко. – Харьков : ХНПУ, 2016. – С. 657–660.