АВТОРКА РОМАНУ «МІДЛМАРЧ» ДЖОРДЖ ЕЛІОТ І «ОБРАЗ АВТОРА» ЯК ХУДОЖНЯ ІНСТАНЦІЯ ТВОРУ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)

dc.contributor.authorСкоробогатова, О. О.
dc.date.accessioned2022-12-27T16:08:37Z
dc.date.available2022-12-27T16:08:37Z
dc.date.issued2022-04-07
dc.description.abstractПропонується як перспективне дослідження співвідношення текстової інстанції "образ автора" та реальним авторством роману "Мідлмарк" у гендерній площині. Стверджується, що методологія вивчення образу автора як художньої категорії, що безпосередньо організовує текстовий простір, запропонована у працях Анатолія Гулака, з одного боку, та сучасні методи вивчення адресації художнього дискурсу, з іншого боку, застосовані для цієї мети. Автор, як суб'єкт роботи знайомить читача з інстанцією твору, вводить читача в зображуваний художній світ, і коли це відбувається, він (автор) безпосередньо проявляє в ньому і себе. Для того, щоб дослідити, чи виявляє себе образ автора в романі "Мідлмарк"" як чоловіча чи жіноча мовленнєва інстанція, філолог повинен проаналізувати цей образ, відтворити або змоделювати його структуру, охарактеризувати граматичні взаємодії та прояви на різних рівнях організації тексту. Усний переклад у цьому випадку орієнтований на врахування лінгвістичного аспекту твору, а також соціального та історико-літературного аспектів побутування роману в художньому дискурсі 19 століття і в наш час. It is proposed as a promising study of the correlation between the textual instance “author’s image” and the real authorship of the novel “Middlemarch” in the gender plane. It is argued that the methodology of studying the author's image as an artistic category, directly organizing the textual space, proposed in the works of Anatoly Gulak, on the one hand, and modern methods of studying the addressing of artistic discourse, on the other hand, are applicable for this purpose. The author as the instance of the work introduces the reader into the depicted artistic world, and when this happens, s/he (the author) directly manifests her/himself in it as well. In order to investigate whether the author’s image in the novel “Middlemarch” manifests itself as a male or female speech instance, the philologist must analyze this image, reproduce or model its structure, characterize grammatical interactions and manifestations at different levels of text organization. Interpretation in this case is focused on taking into account the linguistic aspect of the work and the social and historical-literary aspects of the novel’s existence in the artistic discourse of the 19th century and currently.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСкоробогатова О. О. Авторка роману "Мідлмарч" Джордж Еліот і "образ автора" як художня інстанція твору (гендерний аспект) / О. О. Скоробогатова // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 275–279.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9476
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectобраз автораuk_UA.UTF-8
dc.subjectхудожня категоріяuk_UA.UTF-8
dc.subjectадресатuk_UA.UTF-8
dc.subjectадресантuk_UA.UTF-8
dc.subjectгендерний аспектuk_UA.UTF-8
dc.subjectструктураuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтерпретаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectauthor’s imageuk_UA.UTF-8
dc.subjectartistic categoryuk_UA.UTF-8
dc.subjectaddresseeuk_UA.UTF-8
dc.subjectaddresseruk_UA.UTF-8
dc.subjectgender aspectuk_UA.UTF-8
dc.subjectstructureuk_UA.UTF-8
dc.subjectinterpretationuk_UA.UTF-8
dc.titleАВТОРКА РОМАНУ «МІДЛМАРЧ» ДЖОРДЖ ЕЛІОТ І «ОБРАЗ АВТОРА» ЯК ХУДОЖНЯ ІНСТАНЦІЯ ТВОРУ (ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeTHE AUTHOR OF THE NOVEL "MIDDLEMARCH" GEORGE ELIOT AND THE "IMAGE OF THE AUTHOR" AS AN ARTISTIC INSTANCE OF THE WORK (GENDER ASPECT)uk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Скоробогатова О. О. Авторка роману.pdf
Розмір:
392.17 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: