Психологічна структура переживання горя

dc.contributor.authorСеліна, Н. В.
dc.date.accessioned2022-06-22T19:23:23Z
dc.date.available2022-06-22T19:23:23Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractВ роботі представлено узагальнений аналіз літератури з тематики переживання втрати, основні підходи до вивчення тематики горя та втрати. Описано внесок Е. Ліндеманна, З. Фрейда, Д. Боулбі, Ф. Є. Василюка, Е. Кюблер-Рос. Представлені основні форми горя. В процесі експериментального дослідження виявлено, що компонентний склад переживання горя залежить від ступеня горювання. Крім цього, переживання втрати змінює ставлення особистості до життя та смерті. Посттравматичне зростання впливає на полегшення деяких симптомів втрати, фізичний стан людини та на її посттравматичну адаптацію в обох групах досліджуваних. The work presents a generalized analysis of some literature on mourning, the main approaches to the concepts of grief and loss. The work describes the contribution of E. Lindemann, Z. Freud, J. Bowlby, F.E. Vasiluk, and E. Kubler-Ross. Moreover, the research also contains the main forms of grief. In the course of experimental research it was found that the component composition of grief experience depends on the degree of grief. In addition, the experience of loss changes an individual's attitude to life and death. Post-traumatic growth affects the relief of some symptoms of loss, physical condition and post-traumatic adaptation in both groups of subjects.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСеліна Н. В. Психологічна структура переживання горя : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / Н. В. Селіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 67 с. : табл.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7539
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectвтратаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсмертьuk_UA.UTF-8
dc.subjectгорюванняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпереживання горя втратиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпсихологічна допомогаuk_UA.UTF-8
dc.subjectlossuk_UA.UTF-8
dc.subjectdeathuk_UA.UTF-8
dc.subjectbereavementuk_UA.UTF-8
dc.subjectexperience the grief of lossuk_UA.UTF-8
dc.subjectpsychological helpuk_UA.UTF-8
dc.titleПсихологічна структура переживання горяuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePsychological structure of griefuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції