ВПРОВАДЖЕННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглядаються питання впровадження мобільних додатків в освітній процес. Визначено передумови щодо використання мобільних додатків: забезпеченість школярів мобільними пристроями; наявність значної кількості мобільних додатків освітнього призначення; потужність смартфонів для виконання і відображення додатків; можливість постійного доступу до інтернету. Схарактеризовано переваги та обмеження використання мобільних додатків. Визначені фактори, які слід враховувати при створенні мобільних додатків освітнього призначення. The article examines the issues of introduction of mobile application in learning process. In the article explained preconditions of usage of mobile application in education processes such as: availability of mobile devices among pupils; availability of mobile application for learning; calculating power of mobile devices for execution of mobile application; access of mobile devices to network. It is brought advantages and disadvantage of usage of mobile devices in education. Article defined factors that should be considered during development of mobile applications for education purposes.
Опис
Ключові слова
мобільний додаток, мобільне навчання (М-Learning), мобільні пристрої, освітній процес, mobile application, mobile education (M-Learning), mobile devices, education process
Цитування
Маслов О. Впровадження мобільних додатків у освітній процес / О. Маслов, Н. Олефіренко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. – Харків, 2024. – Вип. 23. – С. 70–77.