ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗАОХОЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, ГО «Фонд розвитку науки та освіти «ІНТЕЛЕКТ»
Анотація
У статті проаналізовано провідні форми та методи заохочення завідувачів закладів дошкільної освіти до професійного зростання. Установлено, що до основних видів заохочення керівників ЗДО належать: моральні (грамоти, подяка, занесення до «Книги пошани» та Галереї пошани й ін.); матеріальні (премії, путівки, цінні подарунки тощо); посадові та професійні заохочення. The main forms and methods of encouraging heads of preschool educational institutions for professional growth are analyzed in the article. It is determined that the main types of encouragement of heads of preschool educational institutions are: moral encouragements (diplomas, letters of thanks, entry into “The Book of Honor”, Gallery of Honor etc.), material incentives (rewards, trips, valuable gifts etc.), official and professional incentives.
Опис
Ключові слова
заклад дошкільної освіти, керівник закладу, форми, методи, стимулювання діяльності, preschool educational institution, head of institution, forms, methods, stimulation of activity
Цитування
Тарарак Н. Г. Форми та методи заохочення керівників закладів дошкільної освіти до професійного зростання / Н. Г. Тарарак // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. / Всесвіт. наук. ноосфер.-онтол. т-во [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко, Л. А. Штефан. – Харків, 2021. – Вип. 3. – С. 370–374.