ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ В ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано профілактику булінгу в підлітковому середовищі в закладах загальної середньої освіти. Зазначено, що важливою умовою ефективності профілактики булінгу в закладах загальної середньої освіти є співпраця й налагодження взаємин між шкільною адміністрацією, педагогами, соціальним педагогом, практичним психологом та батьками учнів, які стали учасниками булінгу, або знаходяться в групі ризику. Перспективними формами та методами роботи з батьками є: тематичні батьківські збори, тренінги, психодіагностичні дослідження, відеолекторії з обговоренням, групові та індивідуальні консультації, круглі столи, стимулювання до самоосвіти, ознайомлення з науковою літературою. The publication analyses the prevention of bullying among adolescents in general secondary education institutions. It is noted that an important condition for the effectiveness of bullying prevention in general secondary education institutions is cooperation and establishment of relationships between school administrators, teachers, social educators, practical psychologists and parents of students who have become involved in bullying or are at risk. Promising forms and methods of working with parents include: thematic parent meetings, trainings, psychodiagnostic studies, video lectures with discussion, group and individual consultations, round tables, encouragement to self-education, and familiarisation with scientific literature.
Опис
Ключові слова
булінг, профілактика, підлітки, заклади загальної середньої освіти, соціально-педагогічна діяльність, bullying, prevention, adolescents, general secondary education institutions, social and pedagogical activities
Цитування
Харитонова М. О. Профілактика булінгу в підлітковому середовищі в закладах загальної середньої освіти / М. О. Харитонова // Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти, Харків, 19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, С. В. Бережна, М. П. Васильєва та ін.] – Харків, 2023. – С. 192–193.