РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто ключові елементи особистісноорієнтованої моделі навчання як основи побудови освітнього процесу в Новій українській школі. Висвітлено теоретичні засади впровадження задачного підходу до навчання інформатики. Виокремлено шляхи реалізації особистісно-орієнтованої моделі навчання засобами задачного підходу у навчанні інформатики. The article considers the need and features of the introduction of personality-oriented approach in educational activities. Theoretical principles of personality-oriented approach to learning are analyzed. The ways of realization of the personality-oriented approach are defined, according to the concept of the New Ukrainian school.
Опис
Ключові слова
особистісно-зорієнтований підхід, індивідуальність, особистість, Нова українська школа, задачний підхід, шкільний курс інформатики, personality-oriented approach in education, child-centeredness, self-development, individuality, personality, New Ukrainian school
Цитування
Штикова А. С. Реалізація особистісно-орієнтованої моделі навчання засобами задачного підходу / А. С. Штикова, Н. О. Пономарьова // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 183–185.