ОСОБЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ ПРИ РОБОТІ З КОРЕКЦІЇ ЗАЇКАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено обґрунтування доцільності використання дихальної гімнастики при роботі з корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку. Доведено, що впровадження дихальних вправ може підвищити ефективність корекції та логопедичної терапії дітей, які заїкаються, а навчання правильній дихальній техніці може позитивно вплинути на плавність мовлення, покращити загальне соматичне здоров’я та відкоригувати психічні прояви. Проведені теоретичні розвідки дозволили обґрунтувати потенційну ефективність використання дихальних вправ при корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку, що в подальшому плануємо експериментально перевірити. The publication examines the justification of the expediency of using respiratory gymnastics when working on the correction of stuttering in older preschool children. It has been proven that the implementation of breathing exercises can increase the effectiveness of correction and speech therapy for children who stutter, and learning the correct breathing technique can positively affect speech fluency, improve general somatic health, and correct mental manifestations. The conducted theoretical investigations made it possible to substantiate the potential effectiveness of using breathing exercises in correcting stuttering in older preschool children, which we plan to test experimentally in the future.
Опис
Ключові слова
дихальна гімнастика, корекційна робота, заїкання, логопедія, діти старшого дошкільного віку, breathing exercises, corrective work, stuttering, speech therapy, children of older preschool age
Цитування
Столбова Н. В. Особливості та доцільність використання дихальної гімнастики при роботі з корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку / Н. В. Столбова // Харківський природничий форум [Електронне видання] : VІ Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 18–19 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 318–321.