Історичні аспекти використання спортивних та рухливих ігор у фізичній підготовці військовослужбовців Збройних Сил України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація
Актуальність проблеми дослідження зумовлена необхідністю вивчення історичного досвіду становлення, впровадження та розвитку вправ із розділу «Спортивні та рухливі ігри», з метою реалізації державної політики щодо якісної розробки керівних документів з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи військовослужбовців Збройних Сил України. Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью изучения исторического опыта становления, внедрения и развития упражнений из раздела «Спортивные и подвижные игры», в целях реализации государственной политики по качественной разработки руководящих документов по физической подготовке и спортивно-массовой работы военнослужащих Вооруженных Сил Украины. The urgency of the research problem is caused by the need to study the historical experience of formation, implementation and development of exercises in the section "Sports and mobility games", in order to implement the state policy on the qualitative development of guidance documents on the physical training and sports and mass work of military personnel of the Armed Forces of Ukraine. The use of game exercises in the physical training of servicemen has acquired the status of an independent section in training programs, which promotes the development of their general and special qualities during training, and as a means of active recreation after combat missions.
Опис
Ключові слова
військовослужбовці, фізична підготовка, спортивні ігри, рухливі ігри, военнослужащие, физическая подготовка, спортивные игры, подвижные игры, military personnel, physical training, sports games, mobile games
Цитування
Історичні аспекти використання спортивних та рухливих ігор у фізичній підготовці військовослужбовців Збройних Сил України / О. Г. Піддубний, С. В. Палевич, Ж. О. Цимбалюк, А. В. Мусієнко // Спортивні ігри. – 2020. – № 3 (17). – С. 58–68.