Специфіка організації позакласної роботи з інформатики в базовій середній школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто організацію позакласної роботи з інформатики в базовій середній школі, яка полягає в тому, що така робота має міжпредметний характер і надає змоги якнайкраще створити зв'язки між школою і соціальними практиками, між навчальним процесом і цілим світом в аспекті розвитку здібностей учнів, рівень яких визначатиме її успішну самореалізацію як під час навчання, так і поза школою у реальних життєвих ситуаціях. The article considers the organization of extracurricular work in computer science in basic secondary school, which is that such work has an interdisciplinary nature and provides the best opportunity to create links between school and social practices, between the educational process and the whole world in terms of development abilities of students, the level of which will determine their successful self-realization both during learning and out of school in real life situations.
Опис
Ключові слова
позакласна робота, інформатика, середня школа, extracurricular activities, computer science, secondary school
Цитування
Лобанова Т. Специфіка організації позакласної роботи з інформатики в базовій середній школі / Т. Лобанова, В. Андрієвська // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі : тез доп. учасників IV Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф. молод. учених, Харків, 11–12 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 65–66.