ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний фармацевтичний університет
Анотація
У тезах схарактеризовано дефініцію «здоров’я» як динамічну категорію, яка характеризується фізичним, психічним, соціальним та духовним благополуччям; розглянуто сутність дистанційного навчання та його вплив на стан здоров’я викладачів закладів вищої освіти, досліджено та проаналізовано зміни у стані здоров’я викладачів закладів вищої освіти в умовах пандемії COVID–19. В тезисах охарактеризована дефиниция «здоровья» как динамическая категория, характеризующаяся физическим, психическим, социальным и духовным благополучием; рассмотрена сущность дистанционного обучения и его влияние на состояние здоровья преподавателей высшего образования, исследованы и проанализированы изменения в состоянии здоровья преподавателей высшего образования в условиях пандемии COVID-19. The theses characterize the definition of "health" as a dynamic category characterized by physical, mental, social and spiritual well-being; the essence of distance learning and its influence on the state of health of teachers of higher education institutions is considered; The changes in the state of health of teachers of higher education institutions in the conditions of the COVID-19 pandemic were studied and analyzed.
Опис
Ключові слова
здоров’я, складові здоров’я, пандемія COVID–19, дистанційне навчання, викладачі закладів вищої освіти, здоровье, составояющие здоровья, пандемия COVID–19, дистанционное обучение, преподаватели учреждений высшего образования, health, components of health, pandemic COVID-19, distance learning, teachers of higher education institutions
Цитування
Науменко Н. В. Вплив дистанційного навчання на стан здоров'я викладачів закладів вищої освіти / Н. В. Науменко, А. В. Козлов, Т. І. Гогіна // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров'я людини, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, Харків, 22–23 квіт. : зб. наук. пр. / Нац. фарм. ун-т. – 2021. – Вип. 2. – С. 113–116.