ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ФОП Андреев К. В.
Анотація
Обґрунтовано необхідність формування кластерних структур як найбільш оптимальних у сучасних економічних умовах розвитку аграрного сектору національної економіки. Визначені сутнісні характеристики агропромислового кластеру. Представлено приклади створення і функціонування кластерів в аграрному секторі України. Проаналізовані процеси впровадження кластерного підходу. Розглянуто основні фактори, які впливають на створення і подальший розвиток кластерних структур. Обоснована необходимость формирования кластерных структур как наиболее оптимальных в современных экономических условиях развития аграрного сектора национальной экономики. Определены существенные характеристики агропромышленного кластера. Представлены примеры создания и функционирования кластеров в аграрном секторе Украины. Проанализированы процессы внедрения кластерного подхода. Рассмотрены основные факторы, которые влияют на создание и дальнейшее развитие кластерных структур. The necessity of formation of cluster structures as the most appropriate structures in the current economic conditions of the national economy agrarian sector development is grounded. The main characteristics of the agrarian sector are identified. The examples of clusters creation and functioning in the Ukrainian agrarian sector are presented. The processes of cluster approach implementation are analyzed. The main factors affecting the creation and further development of cluster structures are considered.
Опис
Ключові слова
аграрний сектор, аграрні підприємства, агропромислова інтеграція, кооперація, кластер, агропромисловий кластер, аграрный сектор, аграрные предприятия, агропромышленная интеграция, кооперация, агропромышленный кластер, agrarian sector, agrarian enterprises, agroindustrial integration, cooperation, cluster, agroindustrial cluster
Цитування
Олійник О. В. Особливості формування і розвитку кластерних структур в аграрному секторі національної економіки / О. В. Олійник, І. В. Сідельнікова // Економіка : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – Вип. 16. – С. 54–65.