ГЕОМЕТРІЯ ТА МИСТЕЦТВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Історія виникнення та розвитку геометрії з найдавніших часів. На основі довідкових джерел зазначено закони симетрії, які знайшли свій відбиток у мистецтві. History of the origin and development of geometry from ancient times. Based on reference sources, the laws of symmetry, which are reflected in art, are indicated.
Опис
Ключові слова
геометрія, мистецтво, живопис, архітектура, просторова симетрія, дзеркальна симетрія, променева симетрія, поворотна симетрія, паралельне перенесення, орнамент, geometry, art, painting, architecture, spatial symmetry, mirror symmetry, radial symmetry, rotational symmetry, parallel transfer, ornament
Цитування
Сіра І. Т. Геометрія та мистецтво / І. Т. Сіра, Д. В. Толок // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова та ін.]. – Харків : [Б. в.], 2022. – С. 140–143.