РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено дистанційне навчання природничих наук, до яких належать: біологія, географія, хімія та фізика. Ці дисципліни потребують уваги, через те, що вони є кістяком формування єдиної картини світу. Природничі дисципліни є вагомими для утворення практичних професійних компетентностей учнів, які знадобляться їм у житті. Для того, щоби в учнів прокинулося зацікавлення до предмету і він зміг вивчати його навіть поза школою педагогу слід познайомити, а також навчити користуватися новітніми технологіями, які будуть загальнодоступними, портативними та цікавими для учня. The publication examines distance learning in the natural sciences, which include biology, geography, chemistry and physics. These disciplines require attention, as they are the backbone of the formation of a unified picture of the world. Natural sciences are important for the development of practical professional competences students that will be useful in their lives. In order for students to develop an interest in the subject and subject and to be able to study it even outside of school, the teacher should introduce and and teach them how to use the latest technologies that will be widely available, portable and interesting for the student.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, вивчення природничих дисциплін, distance education, study of natural sciences
Цитування
Лепшеєва М. С. Роль дистанційної освіти під час вивчення природничих дисциплін / М. С. Лепшеєва // Харківський природничий форум [Електронне видання] : V Міжнар. конф. молодих учених, Харків, 19–20 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук, І. А. Іонов, Д. В. Леонтьєв та ін.]. – Харків, 2022. – С. 79–80.