Технологія роботи соціального педагога з соціального виховання молодших школярів з використанням творчої спадщини В. О. Сухомлинського

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-04-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, кафедра соціальної педагогіки ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Педагогический институт
Анотація
Обгрунтована технологія роботи соціального педагога з соціального виховання молодших школярів з використанням творчої спадщини В. О. Сухомлинського. Обоснована технология работы социального педагога по социальному воспитанию младших школьников с использованием творческого наследия В. О. Сухомлинського.
Опис
Ключові слова
соціальна педагогіка, технологія роботи, соціальне виховання, молодші школярі, спадщина В. О. Сухомлинського, студентські роботи, социальная педагогика, технология работы, социальное воспитание, младшие школьники, наследие В. А. Сухомлинского, студенческие работы, social pedagogy, technology of work, social education, junior schoolchildren, the heritage of V. A. Sukhomlinsky, student work
Цитування
Радченко Ю. В. Технологія роботи соціального педагога з соціального виховання молодших школярів з використанням творчої спадщини В. О. Сухомлинського / Ю. В. Радченко // Актуальні проблеми соціально-педагогічних досліджень : матеріали II Міжнар. студ. наук.-практ. конф., 22-23 квіт. 2014 р., присвяч. 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди / ХНПУ імені Г. С. Сковороди ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків ; Владимир : ХНПУ, 2014. – С. 58.